Nuttig om weten
het zorgen voor iemand
 het zorgen voor iemand

Een mantelzorger zorgt voor iemand die een ziekte of een handicap heeft en niet voor zichzelf kan zorgen.

U kunt of ook niet samen wonen met de persoon waarvoor u zorgt. U kunt een verwant zijn, partner, vriend of buur. U kunt een jong persoon zijn die nu van zichzelf vindt dat u een andere die hulp nodig heeft moet helpen.

Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk en geven heel veel aan de gemeenschap alsook aan de personen waaraan ze directe hulp en ondersteuning bieden.

Indien u zorgt voor iemand met een geestesziekte kan het lijken alsof u er helemaal alleen voor staat. Maar wij willen u hierbij helpen, alsook de persoon waarvoor u zorgt. Er is heel veel hulp mogelijk en mensen vanuit diverse organisaties staan klaar om u hun steun te bieden.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U wordt erkend en beluisterd als een partner in de zorg
 • U wordt gewaardeerd als een toegewijd persoon tegenover een persoon waarvoor u zorgt en heel goed kent
 • U wordt behandeld met aanzien en respect voor hetgeen u kunt ( vb overzicht van de medicatie-inname)
 • U wordt in de mogelijkheid gesteld te werken met een team dat de effecten van het psychisch ziek zijn op u en uw familie begrijpt
 • U hebt de mogelijkheid een afspraak vast te leggen met de psychiater of een lid van het team

Financiële hulp voor mantelzorgers

Een aantal steden en gemeenten voorzien een mantelzorgpremie onder bepaalde voorwaarden. indien u denkt in aanmerking te komen om een dergelijke premie te ontvangen, contacteer het lokaal sociaal huis van uw woonplaats.

Gesprek met de mantelzorger

Indien u op regelmatige tijdstippen zorgt voor iemand en die zorg heeft een belangrijke invloed op uw leven, dan kan een gesprek u helpen.

Indien in uw gezin meerdere mantelzorgers zijn hebben jullie allemaal recht op een dergelijk gesprek.

De zorgcoördinator van de persoon waarvoor u zorgt kan u bij dit gesprek helpen.

Waarvoor dient dit gesprek van de mantelzorger?


het doel van dit gesprek is het bespreken van de hulp die u nodig hebt in de zorg én te helpen u eigen gezondheid te bewaren in een evenwicht tussen uw eigen leven, werk en familiale verplichtingen.

Wij luisteren naar u en bespreken uw persoonlijke omstandigheden zodat we de juiste ondersteuning voor u kunnen helpen vinden.

Sommige zaken waarover u moet nadenken:

 • Slaapt u genoeg?
 • Wordt uw gezondheid aangetast op andere invloeden?
 • Hebt u de mogelijkheid nog tijd voor uzelf te houden?
 • Worden u andere relaties beïnvloed?
 • Hebt u informatie nodig omtrent voordelen?
 • Bent u bezorgd uw werk te verliezen?
 • Krijgt de persoon waarvoor u zorgt voldoende hulp?
 • ………….

Hulp bij crisis

Indien u een dringende nood hebt die niet kan wachten, of u voelt zich niet goed buiten de normale openingsuren , dan zijn er toch mensen die u kunnen ondersteunen.

U kunt verontrust zijn over uzelf of over een familielid of iemand waarvoor u zorgt waarvan de toestand plots bergaf gaat. Uw huisarts kan u helpen!

Het hoofd bieden aan de eerste zorgen

Herinner dat u niet alleen bent en dat een op de vier personen een of andere vorm van psychisch probleem ervaren gedurende om het even welk jaar.

De meerderheid van de personen herstellen daarvan volledig terwijl anderen leren deze problemen te beheersen en een normaal actief leven verder zetten

Zorg voor de juiste zorg voor u

Indien u bezorgd bent over uw geestelijke gezondheid en u bent niet in behandeling, contacteer uw huisarts om uw ongerustheid te bespreken.

Uw huisarts heeft ervaring met de meeste geestelijke gezondheidstoestanden en is geschoold om u te helpen en eventueel door te verwijzen naar een meer geschikte organisatie of persoon.