Over PRIT
behandeling in ziekenhuis
Behandeling in ziekenhuis

De ziekenhuizen blijven in ons aanbod een belangrijke plaats innemen. We streven er naar zo weinig mogelijk gebruik te maken van de bedcapaciteit van de ziekenhuizen. Waar het mogelijk is thuis de behandeling te krijgen, of de behandeling te krijgen zonder te overnachten in het ziekenhuis, wordt gekozen voor die opties.

In bepaalde situaties zal het aangewezen blijven de zorgvrager volledig te hospitaliseren. Die opname zal dan intensief zijn en beperkt in de tijd.