Over PRIT
alternatieve woonvormen
Alternatieve woonvormen

Soms is het thuis wonen niet meer mogelijk en moeten er alternatieven kunnen aangeboden worden. Maar ook binnen die initiatieven proberen we de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de persoon met een psychische problematiek maximaal te respecteren en te stimuleren.

Samen met de gespecialiseerde organisaties vanuit de sector geestelijke gezondheidszorg, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren,... wordt een passend antwoord gezocht voor de gestelde woonzorgvraag.