Ondersteuning op het werk
(ondersteuning op het) werk
 hulp bij crisis

Indien u reeds psychische gezondheidsproblemen hebt, kunnen problemen op het werk deze verergeren. U kunt ervoor kiezen deze psychische gezondheidsproblemen niet te bespreken met uw werkgever, maar u kunt ook ondersteuning nodig hebben op uw werk.


Hulp op het werk

Adviseren
Sommige organisaties, afhankelijk van de grootte, hebben het aanbod van een externe geneeskundige dienst voor hun werknemers. U kunt met de geneesheer van die dienst in volle vertrouwen praten over uw problemen.


Mentorschap
In sommige bedrijven wordt er gewerkt met mentoren. In die bedrijven wordt u gekoppeld aan een persoon binnen het bedrijf waarmee u over uw werk in brede zin kunt praten.

Functioneringsgesprekken
Indien u in uw bedrijf functioneringsgesprekken hebt kunt u met uw direct verantwoordelijke spreken over uw moeilijkheden die u ervaart op het werk.

Familie en vrienden
U kunt het zinvol en nuttig vinden de problemen die u ervaart op het werk te bespreken met uw familie of een vriend. Zij kunnen u misschien helpen een oplossing te vinden voor uw probleem.

Inlassen van een rustperiode
Indien u een rustperiode moet inlassen omwille van uw geestelijke gezondheidsproblemen, probeer tijdens die periode contact te houden met uw werkgever, of vraag iemand dit in uw plaats te doen.

Discriminatie
U zou niet negatief behandeld mogen worden op uw werk omwille van uw geestelijke gezondheidsproblemen of er zou geen discriminatie mogen zijn ten aanzien van uw persoon indien u solliciteert voor een job.

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 verbiedt discriminatie op grond van volgende beschermde criteria: leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysische of genetische eigenschap en sociale afkomst.

Een werkgever kan verzocht worden aanvaardbare aanpassingen te doen aan de werkomgeving om het een werknemer met een psychiatrische problematiek mogelijk te maken het werk terug op te nemen of verder te zetten. Hier is geen pasklaar antwoord voorzien in de regelgeving, maar volgende zaken moeten onderzocht worden:

  • Kunt u flexibel werken?
  • Kunnen sommige van uw taken veranderd worden?
  • Is er een collega beschikbaar die u kan helpen?
  • Is er een plaats beschikbaar waar u even tot rust kunt komen indien nodig?