Wat is geestelijke gezondheid
wanneer hulp zoeken ?
Wanneer hulp zoeken

Soms echter volstaat het niet zijn hart te luchten bij vrienden of familie en is professionele hulp aangewezen. Er bestaan geen duidelijke signalen wanneer dit nodig is. Wanneer men echter merkt dat de problemen blijven bestaan en zo zwaar doorwegen dat deze een invloed hebben op het eigen welbevinden, persoonlijke relaties, contact met de omgeving, werksituatie of studie, is professionele hulp aangewezen. Het is dan van belang tijdig hulp te zoeken en niet te wachten tot er een crisissituatie ontstaat.

Net zoals bij lichamelijke problemen biedt tijdig hulp zoeken de beste kans op herstel.