Uw mening is belangrijk
ombudsdienst

De vrijwillige inzet van de burger voor de personen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek wordt zowel door de patiënt en zijn familie, als de organisaties sterk gewaardeerd.

Veel organisaties hebben een eigen aanbod voor vrijwilligers. Dit aanbod kan zeer gevarieerd zijn zowel naar inhoud, als naar tijdsbesteding. Indien u vrijwilligerswerk wilt doen, contacteert u best die organisatie of neemt u contact met de netwerkcoördinator PRIT.

U kunt een overzicht krijgen van de organisaties in uw streek door de website van het vrijwilligerswerk te consulteren  www.vrijwilligerswerk.be  onder de rubriek organisaties of de rubriek vacatures.