verwijzers
voor verwijzers

 

Voor verwijzers

AANMELDEN MOBIELE TEAMS EN PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE (PZT)

Wie?

Iedere professionele hulpverlener kan aanmelden. Indien een huisarts of psychiater betrokken is, vragen we dat de hulpverlener de arts informeert over de aanmelding.

Hoe?

  • De acuutheid van de problematiek wordt ingeschat via een telefonisch gesprek tussen u als verwijzer en een medewerker van het aanmeldteam. Bij een acute situatie plannen we een huisbezoek binnen 24 uur.
  • Bij een vraag voor Mobiel team langdurige zorg (MTL) of voor Psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) plannen we binnen de week een huisbezoek bij de cliënt.
  • De telefonische screening en het huisbezoek leiden tot inclusie binnen de mobiele teams / PZT. Bij exclusie geven we advies naar gepaste zorg.

Bereikbaarheid

051 434 107
Dagelijks: 8.00 uur - 21.00 uur

Criteria

De beslissingsboom (zie formulieren onder) wordt door de medewerkers gebruikt in het overleg en bij beslissing tot inclusie.

Aanbod en interventies

  • Telefonische screening
  • Huisbezoek
  • Samen met de cliënt en/of het netwerk verhelderen van de hulpvraag
  • Bij acute crisis: consult psychiater binnen 48 uur na aanmelding
  • Bespreking op aanmeldingsbespreking met beslissing tot inclusie of exclusie (mét advies naar gepaste zorg).

Contact

Henk Wylin, hoofd mobiele teams
051 434 107 - 0490 569 780
henk.wylin@prit.be

Formulieren

Aanmeldingsformulier(.pdf) Aanmelding steeds telefonisch op basis van dit formulier
Beslissingsboom(.pdf)

Folders

Folder mobiel team acute zorg (.pdf)
Folder mobiel team langdurige zorg (.pdf)
Folder psychiatrische zorg in de huissituatie(.pdf)
Folder VDIP(.pdf)

Zorgpaden

Binnen de regio zijn een aantal zorgpaden in ontwikkeling. Dit gebeurt in overleg met de verschillende actoren.

www.zorgpadalcohol.be
www.zorgpad-depressie.be
www.zorgpad-angst.be

Vorming

Op de website www.pritlink.be staat het overzicht van de vorming, georganiseerd door actoren binnen het netwerk.

Voor een specifieke vraag inzake opleiding of vorming: koen.demuynck@prit.be of 049810 00 25