sitemap

home

over prit

ons ontstaan

onze regio

onze doelgroep

onze missie

onze visie

samenwerken

samenwerken met

strategische stuurgroep

ons aanbod

promotie en preventie

vroegdetectie en screening

ambulant team acute zorg

ambulant team langdurige zorg

arbeid en toeleiding tot arbeid

ontmoeting en vrije tijd

behandeling in ziekenhuis

alternatieve woonvormen

nieuwsbrief

contact

hoe kunnen we helpen

eerste stappen

waarvoor zoekt u hulp ?

hulp bij crisis

wat is geestelijke (on)gezondheid

geestelijke gezondheid

problemen

misvattingen

wanneer hulp zoeken ?

hulpverlening

test uzelf

psychiatrische problematiek

depressie

angst

bipolaire affectieve stoornis

borderline persoonlijkheidsstoornis

psychose

schizofrenie

nuttig om weten

ontslag uit het ziekenhuis

gezond blijven

fincancieel advies

ondersteunende websites

persoonlijk herstelplan

(ondersteuning op het) werk

rechtsadvies

het zorgen voor iemand

ombudsfunctie

spirituele ondersteuning

PALTO

uw mening is belangrijk voor onze verdere ontwikkeling

participatie

patiëntenvereniging

familievereniging

vrijwilligers

uw mening info@prit.be

voor hulpverleners

Aanmeldingsformulier (.pdf)

Folder mobiel team acute zorg (.pdf)

Folder mobiel team langdurige zorg (.pdf)

Folder psychiatrische zorg in de thuissituatie(.pdf)