Over PRIT
samenwerken met
Hoe kunnen wij u helpen ?

Binnen de regio wordt er SAMEN-gewerkt met andere organisaties die eveneens in contact komen met personen met een psychiatrische problematiek.

Deze organisaties zijn werkzaam in de domeinen gezondheidszorg, welzijn, arbeid, vrije tijd, wonen,…..

Waar mogelijk, wordt het samenwerken gestimuleerd.