Nuttig om weten
rechtsadvies
 rechtsadvies

bron: www.advocaat.be

Eerstelijnsbijstand

Voor een gratis en eerste raadgeving kan u terecht bij de diensten voor eerstelijnsbijstand die door de Commissies voor Juridische Bijstand in ieder gerechtelijk arrondissement georganiseerd worden.. Daar zijn advocaten aanwezig die u kunnen helpen met uitleg en u een eerste richtinggevend advies kunnen geven. Zij kunnen u doorverwijzen indien nodig.

Locaties en tijdstippen in de regio PRIT

OCMW
Deken Darraslaan 17
8700 Tielt
iedere eerste dinsdag van de maand van 14u tot 16u

Vredegerecht Roeselare
Rondekomstraat 12
8800 Roeselare
iedere woensdag van 11u tot 12u

Wat mag ik verwachten?

Een gratis eerste richtinggevend juridische advies.

Wat mag ik vragen? Enkele voorbeelden

 • Moet ik antwoorden op deze brief?
 • Welke dienst kan mij verder helpen?
 • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?
 • Zit ik op het juiste spoor?
 • Is het de moeite een advocaat te raadplegen?
 • In welke richting moet ik verder?
 • Kan ik “nog iets ondernemen”
 • Het antwoord op een eenvoudige juridische vraag.

Wat mag ik niet verwachten? 

 • Onderzoek en behandeling van uw dossier
 • Controle van uw advocaat
 • Opstellen van een brief of akte
 • Advies in een ingewikkelde zaak
 • Langdurige gesprekken
 • Naam van één advokaat. (U kan wel een lijst bekomen met namen van advocaten gespecialiseerd in een bepaalde materie.

Misschien heeft u recht op een pro deo advocaat ?

Men noemt dit de “juridische tweedelijnsbijstand” georganiseerd door de Bureaus voor Juridische Bijstand ( BJB).

Locaties en tijdstippen voor de regio PRIT

Vredegerecht Tielt
Tramstraat 48
8700 Tielt
elke 2de en 4de dinsdag van de maand om 13u30

Gerechtsgebouw I lokaal 54B ( 1ste verdieping )
Burgemeester Nolfstraat 10A
8500 Kortrijk
iedere dinsdag en donderdag om 11u

U kan zelf een advocaat van uw keuze raadplegen en vragen of hij bereid is voor u pro deo op te treden ( voor zover u hiervoor in aanmerking komt)

Wat houdt die tweedelijnsbijstand in?

Bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure

Voor wie?

Rechtzoekenden waarvan het inkomen zich situeert onder bepaalde inkomensgrenzen Hiervoor verwijzen we naar de website http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=75

Rechtzoekende waarvan vermoed wordt dat hij onvermogend is

Hieronder vindt u enkele voorbeelden. Of u zich in een van de categorieën kan situeren moet u kunnen bewijzen aan de hand van een geldig document

 • Degene die een uitkering krijgt als leefloon of als maatschappelijke bijstand
 • Degene die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • Degene die een vervangingsinkomen voor gehandicapten geniet
 • Degene die een kind heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet
 • De huurder van een sociale woning die huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuur
 • De minderjarige
 • De persoon tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling, op voorlegging van de beschikking van toelaatbaarheid, ongeacht de aard van de procedure
 • De persoon geconfronteerd met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling en mist een schriftelijk ondertekende verklaring van de overmatige schulden
 • De gedetineerde
 • De beklaagde bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning
 • De geesteszieke die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke