Over PRIT
promotie en preventie
Promotie en preventie
  • initiatieven die gezond leven stimuleren
  • initiatieven die gezond psychisch leven stimuleren
  • initiatieven naar de schoolgaande jeugd te leren spreken over gevoelens, emoties
  • initiatieven naar de bevolking met betrekking tot preventie van suïcide, alcoholmisbruik,….