Uw mening is belangrijk
ombudsdienst

Uilenspiegel is een pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming.
www.uilenspiegel.net

Wat doet Uilenspiegel?

  • De publieke opinie sensibiliseren
  • Belangenbehartiging : opkomen voor de (ex)patiënt
  • Informeren van de rechtstreekse doelgroep en het  brede publiek
  • Participatie bevorderen
  • Organiseren van lotgenotencontact

Ook in Midden West-Vlaanderen is Uilenspiegel actief. Indien u in contact wil komen met de lokale werking stuur een mail naar uilenspiegel.middenwvl@gmail.com