Uw mening is belangrijk
ombudsdienst

Het leveren van goede zorg kan niet zonder de patiënt. Verbeteringen van de zorg worden niet alleen gerealiseerd voor de patiënt, maar eveneens in samenwerking met hem.

Patiënten en familie van patiënten kijken met een andere blik naar de zorgverlening dan de hulpverleners. Zij bezitten specifieke ervaringsdeskundigheid die uniek is en betrekking heeft op de persoonlijke situatie, de behandeling, de ziekte en het herstel.

U krijgt als patiënt of familielid de mogelijkheid om uw kennis en ervaringen met ons te delen. Uw bijdrage kan de kwaliteit van onze zorg verbeteren.

Maar ook in de individuele organisaties van het netwerk willen we uw stem een plaats geven. Samen met U willen we een betere zorg aanbieden.