Over PRIT
ons ontstaan
Ons ontstaan

Het netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen is een initiatief ontstaan na de oproep van de overheid in het kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ( juni 2010 )

Ons project krijgt de naam PRIT mee:

  • Doet denken aan de gekende tube lijm met de rode dop en staat symbool voor de hechting die we willen verwezenlijken tussen de vele organisaties van het netwerk waar mensen met een psychische kwetsbaarheid aankloppen
  • Staat ook voor de eerste letter van de grote steden – Roeselare, Izegem, Tielt – en de gemeente waar het centrum voor psychiatrie en psychotherapie is – Pittem.
  • Duidt ook op de Psychiatrische zorg en geestelijke gezondheidszorg voor de persoon met psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problemen als focus van de beweging. Het is een verdere stap in de Reconversie naar de vermaatschappelijking van de zorg. Dit houdt ook een doorgedreven Integratie van het aanbod in onze regio. Het uitgangspunt, de vertrekbasis is de cliënt en zijn Thuismilieu. Door een kanteling van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde hulpverlening proberen we het wel-zijn te verhogen.

PRIT is het netwerk van organisaties die zich verbonden hebben om de geestelijke gezondheidszorg op een maatschappijgerichte wijze te organiseren waarbij de gebruikers op een laagdrempelige manier toegang krijgen. Door de zich ontwikkelde dynamiek en het enthousiasme ontstaan door de oproep bieden zich vele partners aan die allemaal hun steentje bijdragen tot de missie. Omdat iedereen vertrekt vanuit zijn eigen kennis en kunde en dit ook wil terugvinden in het netwerk is het belangrijk elkaar in open geest en dialoog te ontmoeten om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. We werken in een open netwerk wat betekent dat organisaties en personen die zich kunnen vinden in de missie hun bijdrage mogen en kunnen leveren om die missie te bewerkstelligen binnen het netwerk.