Nuttig om weten
ontslag uit het ziekenhuis
 ontslag uit ziekenhuis

Sommige personen met een geestelijk gezondheidsprobleem hebben nood aan een residentiële behandeling, of anders benoemd “ een opname in een ziekenhuis “.

Wanneer u klaar bent om ontslagen te worden van de residentiële behandeling, wordt er een ontslagplan opgemaakt samen met u en uw zorgdragers, indien u hen hierbij wilt betrekken, om te verzekeren dat iedereen gelukkig is met het ontslag.

Op ontslag gaan wil zeggen terug naar uw huisarts, doorverwezen worden naar een andere organisatie, terugkeren naar de thuissituatie met ondersteuning van een thuisbehandelteam of een andere organisatie, of een veelheid aan andere oplossingen.

Wij ondersteunen u doorheen dit ontslagproces en u wordt aangemoedigd een eigen ondersteunend netwerk uit te bouwen en contact op te nemen met anderen.

Een “referentiepersoon” kan afgesproken worden om u te helpen uw zorg te organiseren eens u terug bent is uw thuismilieu of om die beweging naar huis voor te bereiden.