Over PRIT
onze missie

missie Mensen met psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problemen ondersteunen, begeleiden en behandelen, waarbij ze de regie over hun eigen leven als volwaardige burger kunnen houden – in nauwe aansluiting met de thuisomgeving ( familie, vrienden, buren ) – zodat een optimale deelname aan de ( lokale ) samenleving mogelijk wordt en blijft.

Daartoe wordt een breed netwerk gevormd van verschillende zorgverstrekkers, zorgaanbieders, diensten en voorzieningen werkend binnen de regio, voor de doelgroep volwassenen, om samen één of meerdere zorgcircuits aan te bieden.

Realisatie van een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoals omschreven in de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken”.