Wat is geestelijke gezondheid
hulpverlening
hulpverlening

Er bestaan heel wat gespecialiseerde hulpverleners en diensten die hulp bieden bij geestelijke gezondheidsproblemen. Men kan echter best eerst contact opnemen met de huisarts.
Net zoals bij lichamelijke klachten kam men ook met psychische moeilijkheden terecht bij de huisarts. Aan de hand van uw verhaal zal de huisarts u verder kunnen helpen of indien nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst of hulpverlener. Indien u dat wenst kan u ook rechtstreeks beroep doen op een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in de buurt of een privé-psychiater, -psycholoog, of -therapeut.

Mensen hebben vaak verkeerde verwachtingen wanneer zij beroep doen op professionele hulp. Eens de stap naar professionele hulp gezet is, wordt van de hulpverlener al te vaak verwacht dat deze het probleem onmiddellijk kan oplossen. Geestelijke gezondheidsproblemen vragen echter tijd en inspanningen van de betrokkenen zelf en zijn naaste omgeving. De professionele hulpverlener heeft hierin een ondersteunende en begeleidende rol. Van de cliënt wordt verwacht dat hij mee op zoek gaat naar de oorzaken of de wijze waarop het probleem kan worden aangepakt.

Hulpverleners hebben niet altijd hetzelfde beeld over het verloop van de hulpverlening als cliënten en familieleden. Uit onderzoek komt bijvoorbeeld tot uiting dat hulpverleners wel eens de indruk hebben dat zij voldoende en duidelijke informatie gegeven hebben terwijl de cliënt dit niet altijd zo ervaart. Om misverstanden te vermijden is het daarom van belang de hulpverlener aan te spreken als u vragen hebt bij de gang van zaken. Hij of zij heeft misschien de indruk dat alles juist wel goed verloopt. Er kan dan samen naar een oplossing gezocht worden.