Wat is geestelijke gezondheid
depressie

U hoort mensen vaak zeggen dat ze het niet meer zien zitten. Daar kijkt niemand nog van op. Iedereen is wel eens somber of treurig. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag of een ruzie, het verlies van een dierbaar iemand, of zomaar. Meestal trekt een dergelijke sombere bui vanzelf weg. Bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Ze missen de energie om iets te ondernemen en het lukt maar niet om minder somber te worden. Mensen die weken tot maanden lang last hebben van zo’n zwaarmoedige stemming lijden aan een depressie.

Verschijnselen van depressie

Mensen hebben een depressie wanneer ze zich minstens twee weken achtereen erg somber voelen en daarnaast last hebben van meerdere ( minstens 5 ) onderstaande verschijnselen;

 • Lusteloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Gebrek aan interesse en plezier
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid en besluiteloosheid
 • Schuldgevoelens en het gevoel niets waard te zijn
 • Het gevoel van binnen leeg of dood te zijn
 • Gevoelens van machteloosheid, wanhoop en angst
 • Grote vermoeidheid
 • Sterke neiging tot piekeren
 • Huilen zonder dat dit oplucht of graag willen huilen maar dit niet kunnen
 • Traagheid in praten, denken en bewegen of lichamelijke onrust
 • Gebrek aan eetlust en gewichtsverlies of juist overdreven eetlust en gewichtstoename
 • Moeite met inslapen of doorslapen of juist niet uit bed kunnen komen
 • Weinig of geen zin in seks
 • Denken aan de dood of aan zelfdoding
 • Lichamelijke klachten die niet toe te schrijven zijn aan een lichamelijke aandoening of verwonding zoals; verstopping, droge mond, onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, trillende handen, druk op de borst, hoofdpijn, rugpijn,…
Vele depressieve mensen voelen zich ’s ochtends het ellendigst en gaan zich in de loop van de dag beter voelen, bij anderen zijn de verschijnselen juist tegen de avond het sterkst.

Niet alle depressies zijn hetzelfde, ze kunnen variëren van mild tot zwaar. Vergelijken heeft dan ook weinig zin. Leven met een depressie is leven met een zware last.

Mensen die zich depressief voelen, hoeven niet te wachten tot die stemming vanzelf verdwijnt. Als een depressie aanhoudt, is het aan te raden hulp te zoeken, ook al lijkt dit een grote stap. Het is het beste om met de klachten naar de huisarts te gaan.

Vaak komen depressieve mensen er zelf niet toe die stap te zetten, omdat ze daarvoor geen energie hebben, hulp zinloos vinden of omdat ze zichzelf geen hulp waard achten. Dan is het belangrijk dat de omgeving die stap zet. Zeker wanneer iemand over zelfdoding praat of daarover signalen geeft, is hulp nodig.

Tips wanneer u depressief bent

 • Erken uw sombere gevoelens en besef dat uw depressie niet zomaar verdwijnt. U kunt uw stemming wel beïnvloeden
 • Praat met uw omgeving over uw gevoelens
 • Zorg voor regelmaat; sta op tijd op, eet drie maal per dag en ga op tijd naar bed
 • Ga elke dag een eind fietsen of wandelen
 • Probeer mensen op te zoeken, ook al hebt u er geen zin in. Maar zoek geen situaties op waarin genieten een “verplichting” is ( zoals een feestje ), als u weet dat u dit momenteel niet kunt; daar wordt u alleen maar treuriger van
 • Ga na of u oorzaken kan vinden voor uw somberheid, zoals een ingrijpende verandering of groot verlies in uw leven. Sta uzelf dan toe om hierover verdrietig te zijn.
 • Spreek over uw gevoelens met uw huisarts
Tips voor de omgeving
 • Probeer de depressie niet “weg te praten” of een depressief iemand op te vrolijken
 • Geef geen adviezen of tips. Begrip, sympathie en een luisterend oor zijn het belangrijkst
 • Bel regelmatig of ga op bezoek. Het helpt, al zult u misschien niet direct een positieve reactie krijgen
 • Ga samen met een depressieve persoon iets eenvoudigs doen, zoals wandelen of winkelen. Niet voorstellen of vragen, maar doen
 • Laat desnoods blijken dat u niet weet wat u moet zeggen of doen, maar dat de depressieve persoon altijd op u kan rekenen
 • Zoek zelf steun als het u teveel wordt
 • Indien de depressieve persoon geen professionele hulp zoekt, help hem om er wel te zoeken. Stimuleer hem te praten over zijn depressieve gevoelens met de huisarts.