Over PRIT
(toeleiding tot) arbeid
arbeid

Het hebben van een zinvolle tijdsbesteding is voor ieder mens heel belangrijk. Het geeft een plaats in de maatschappij. Ideaal heeft iedereen betaald werk maar omstandigheden beslissen daar vaak anders over. Samen met gespecialiseerde organisaties geven wij een aanbod en ondersteuning