Over PRIT
ons aanbod

In de Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken staan 5 functies beschreven die gerealiseerd moeten worden door het regionale netwerk. Iedere organisatie biedt verder een eigen aanbod aan in overleg met de partners binnen het netwerkDe functies

functie 1: activiteiten inzake preventie, romotie van de geestelijke gezondheidszorg, vroegdetectie, screening en diagnosestelling

1 a: activiteiten inzake preventie en promotie van de geestelijke gezondheidszorg
1 b: activiteiten inzake vroegdetectie, screening en diagnosestelling

functie 2: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen

2 a: ambulante intensieve behandelteams voor acute psychische problemen
2 b: ambulante intensieve behandelteams voor chronische psychische problemen

functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie

3 a: initiatieven in verband met arbeid en toeleiding tot arbeid
3 b: initiatieven in verband met ontmoeting en vrije tijd

functie 4: intensieve residentiƫle behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is

functie 5: specifieke woonvormen, waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

Bij iedere functie worden specifieke opdrachten opgenomen. We doen dit altijd in overleg en samen met de diverse organisaties die binnen de functie een expertise hebben. Als netwerk respecteren we de eigenheid en de kennis/kunde van iedere organisatie. Vanuit dit respect proberen we duurzame samenwerkingen uit te bouwen die aanvullend zijn of waarbij de samenwerking een meerwaarde oplevert voor de persoon met een psychiatrische problematiek.